•  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Η Ριζοσπαστική Ενωτική Κίνηση Καλαμαριάς με ανακοίνωσή της επισημαίνει πως ο δήμαρχος Καλαμαριάς τηρεί «σιγή ιχθύος» για «ΡΕΜΕΖΖΟ», «Μαρίνα Αρετσούς» και πως: «Ανταλλάξιμες εκτάσεις μέσα σε αυτήν και τη διατήρηση της διάταξης του «νόμου Μητσοτάκη»».
Αναλυτικά η ανακοίνωση:

“Σιγή ιχθύος” τηρεί ο Δήμαρχος Καλαμαριάς απέναντι στην με αρ. πρωτ. 7422/6.3.2018 αίτηση Του Μανόλη Λαμτζίδη, επικεφαλής της ΡΕΚΚ (επισυνάπτεται).
Είκοσι ημέρες μετά την υποβολή αίτησης του επικεφαλής της ΡΕΚΚ , με την οποία έθεσε τρία κρίσιμα ζητήματα που απασχολούν το λαό της Καλαμαριάς -και όχι μόνο αυτόν- ο Δήμαρχος Καλαμαριάς ακόμα δεν έχει απαντήσει.
Συγκεκριμένα με την αίτησή του ο Μαν. Λαμτζίδης του έθεσε τρία ζητήματα:

1ο. ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΤΟ ΤΑΙΠΕΔ
Αν στάλθηκε επιστολή στο ΤΑΙΠΕΔ , με την οποία να αποσαφηνίζεται : 1. Αν ο χώρος του “REMEZZO” περιλαμβάνεται στην έκταση της «Μαρίνας Αρετσούς», η οποία έχει παραχωρηθεί στο παρελθόν στο ΤΑΙΠΕΔ και πρόκειται να παραχωρηθεί με αντάλλγμα σε τρίτους στο άμεσο μέλλον , και 2. Σε ποιο ακριβώς σημείο βρίσκεται η διαδικασία παραχώρησης της έκτασης της «Μαρίνας Αρετσούς» από μέρους του ΤΑΙΠΕΔ

2ο. ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΞΑΙΡΕΣΗΣ ΑΝΤΑΛΛΑΞΙΜΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ ΤΗΣ «ΜΑΡΙΝΑΣ ΑΡΕΤΣΟΥΣ» ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ

Αν έχει παραγγείλει στις υπηρεσίες του Δήμου να ελέγξουν τη βασιμότητα των ισχυρισμών της ΡΕΚΚ μας , ότι
δηλαδή στην προς παραχώρηση έκταση της «Μαρίνας Αρετσούς» περιλαμβάνονται και Ανταλλάξιμες εκτάσεις, και αν εξετάζεται βάσιμα από τις υπηρεσίες του Δήμου η δυνατότητα υποβολής αιτήματος ΕΞΑΙΡΕΣΗΣ τους – με βάση και άλλα προηγούμενα- από την ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ σε τρίτους και αν έδωσε εντολή για σύνταξη γνωμοδότησης της νομικής υπηρεσίας μας σχετικά με το πιο πάνω ζήτημα

3ο, ΠΑΡΟΧΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΥΧΟΝ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΣΑΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ «ΜΑΡΙΝΑΣ ΑΡΕΤΣΟΥΣ»

Αν έχει υποβάλει προς την Κυβέρνηση επίσημα γραπτό αίτημα για την κατάργηση της διάταξης του ν. 2160/1993 με την οποία δημιουργήθηκε ειδικό πολεοδομικό καθεστώς εντός της έκτασης της «Μαρίνας Αρετσούς» και ειδικότερα της παρ.2 του άρθρ. 29 του ν. 2160/1993, που εξακολουθεί να ισχύει σύμφωνα με την οποία : « Σε κάθε τουριστικό λιμένα καθορίζεται, με βάση τις διατάξεις του παρόντος νόμου, τμήμα ξηράς (χερσαία ζώνη) και θαλάσσης (θαλάσσια ζώνη), στην οποία επιτρέπεται η εκτέλεση λιμενικών έργων και κατασκευή πάσης φύσεως χερσαίων κτιριακών και λοιπών εγκαταστάσεων, που απαιτούνται για τη δημιουργία, τη λειτουργία, την τουριστική ανάπτυξη, την εκμετάλλευση, αξιοποίηση και την οικονομική βιωσιμότητα του λιμένα.
Οι Καλαμαριώτες – και όχι μόνο αυτοί- αναμένουν με μεγάλη αγωνία την απάντησή του και την έκβαση της υπόθεσης δεδεομένου ότι ο χώρος του “REMEZZO”-παρά την εγκατάλειψή του το τελευταίο διάστημα- είναι ένα «τοπόσημο» για την Καλαμαριά και μπορεί να ανακτήσει το χαρακτήρα του πολυχώρος εκδηλώσεων , ψυχαγωγίας και αναψυχής.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΤΟ ΤΑΙΠΕΔ

«Προς το Δήμαρχο Καλαμαριάς

ΑΙΤΗΣΗ
Του Μανόλη Λαμτζίδη, επικεφαλής της ΡΕΚΚ

Καλαμαριά,6.3.2018

Κύριε Δήμαρχε,

Σας υποβάλλουμε τρία αιτήματα

1ο. ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΤΟ ΤΑΙΠΕΔ
Στην τελευταία συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου δεσμευτήκατε να αποστείλετε επιστολή στο ΤΑΙΠΕΔ προκειμένου να μας ενημερώσει :

Αν ο χώρος του “REMEZZO” περιλαμβάνεται στην έκταση της «Μαρίνας Αρετσούς», η οποία έχει παραχωρηθεί στο παρελθόν στο ΤΑΙΠΕΔ και πρόκειται να παραχωρηθεί με αντάλλγμα σε τρίτους στο άμεσο μέλλον
Σε ποιο ακριβώς σημείο βρίσκεται η διαδικασία παραχώρησης της έκτασης της «Μαρίνας Αρετσούς» από μέρους του ΤΑΙΠΕΔ

Με το έγγραφό μας αυτό ζητούμε να πληροφορηθούμε αν στάλθηκε η επιστολή αυτή , ποιο είναι το περιεχόμενό της και να μας χορηγήσετε ένα αντίγραφο αυτής.

2Ο ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΞΑΙΡΕΣΗΣ ΑΝΤΑΛΛΑΞΙΜΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ ΤΗΣ «ΜΑΡΙΝΑΣ ΑΡΕΤΣΟΥΣ» ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ

Επισης, όπως έχει τεθεί επανειλημμένα δημόσια από την παράταξή μας ( και στο δημοτικό συμβούλιο κατά τη συζήτηση των θεμάτων προ ημερησίας διάταξης) εντός της έκτασης της «Μαρίνας Αρετσούς» υπάρχουν Ανταλλάξιμα Κτήματα καταγραμμένα και εντοπισμένα με τα στοιχεία ΑΚ 21960 και ΑΚ 21963 , που διαχειριζόταν τότε η Κτηματική Υπηρεσία Ν. Θεσσαλονίκης , όπως επίσης ότι «….τμήμα του ΑΚ 21960 εμβαδού 1003 τμ περίπου και τμήμα του ΑΚ 21963 , εμβαδού 226 τμ περίπου, που εμπίπτουν στην παραλιακή ζώνη της Μαρίνας Αρετσούς, νοτίως της οδού Πλαστήρα…» (αρ. πρωτ. 1952/14.3.2013 έγγραφο- απάντηση της Κτηματικής Υπηρεσίας στη με αρ. 1952/8.3.2013 αίτηση του «Συλλόγου Κατιρλιωτών», από την οποία προκύπτει ότι «….υπάρχουν καταγραμμένα και εντοπισμένα τα ΑΚ 21960 και ΑΚ 21963 ανταλλάξιμα κτήματα , που διαχειρίζεται σήμερα…» η Κτηματική Υπηρεσία Ν. Θεσσαλονίκης , καθώς επίσης και ένα «….τμήμα του ΑΚ 21960 εμβαδού 1003 τμ περίπου και τμήμα του ΑΚ 21963 , εμβαδού 226 τμ περίπου εμπίπτουν στην παραλιακή ζώνη της Μαρίνας Αρετσούς, νοτίως της οδού Πλαστήρα…» )

‘Οσον αφορά στην ύπαρξη εντός της επίδικης έκτασης Ανταλλάξιμων Κτημάτων απαγορεύεται ρητά από το πλέγμα σχετικών διατάξεων και τη Συνθήκη της Λωζάνης η διάθεση «ανταλλάξιμων ακινήτων» για σκοπούς πέρα από αυτούς που είναι σύμφυτοι με το σκοπό τους (αποκατάσταση προσφύγων).
Συνεπώς, η περαιτέρω διάθεση (στην οποία περιλαμβάνεται και η εκποίηση σε τρίτους ) μέσω της ένταξης στο «ΤΑ.Ι.ΠΕ.Δ» της ένδικης περιοχής , στην οποία έχουν καταγραφεί και εντοπιστεί τα με στοιχεία ΑΚ 21960 και ΑΚ 21963 ανταλλάξιμα κτήματα είναι ΜΗ ΝΟΜΙΜΗ.
Ειδικότερα:
Η «Ανταλλάξιμη Περιουσία», είναι η ακίνητη περιουσίας των μουσουλμάνων που προσέφυγαν στην Τουρκία στο πλαίσιο της ανταλλαγής πληθυσμών ως απόρροια της Συνθήκης της Λωζάννης.
Το μεγαλύτερο μέρος των δημόσιων κτημάτων στη Βόρεια Ελλάδα ανήκουν σε αυτή την κατηγορία. Ανάμεσα σε αυτά τα «ανταλλάξιμα κτήματα» υπάρχουν πολλά που τα κατέχουν αυθαίρετα τρίτοι, απώλεια για την οποία ευθύνεται το Ελληνικό Δημόσιο και έχει υποχρέωση να επανορθώσει.
Όλα αυτά τα κτήματα, τέθηκαν με απόφαση της Μικτής Επιτροπής Ανταλλαγής στη διάθεση της Κυβέρνησης της Ελλάδας για να χρησιμοποιηθούν ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΆ για την αποκατάσταση των ελλήνων προσφύγων από τη Μικρά Ασία, τον Πόντο, την Ανατολική Θράκη και την Καππαδοκία.
Τις παραπάνω εποικιστικές εκτάσεις διαχειρίζονται η Κτηματική Εταιρεία του Δημοσίου (ΚΕΔ) και το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων και ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ η διάθεσή τους χωρίς τη σύμφωνη γνώμη των πιο πάνω υπηρεσιών.
Η «Ανταλλάξιμη Περιουσία» προστατεύεται από τις Διεθνείς Συνθήκες της Λωζάννης και της Άγκυρας.
Άλλωστε, και σε έγγραφο του Υπουργείου Οικονομικών του έτους 1997 αναφέρεται σχετικά:
«Σε ό,τι αφορά την Ανταλλάξιμη Περιουσία, σας υπενθυμίζουμε ότι ο μοναδικός σκοπός της είναι να ρευστοποιηθεί και από το προϊόν να αποκατασταθούν οι αναποκατάστατοι αστοί πρόσφυγες, όπως προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία περί Ανταλλάξιμης Περιουσίας και τις διεθνείς συνθήκες Λωζάννης και Άγκυρας».
Επομένως, το τμήμα αυτό της ακίνητης περιουσίας του Δημοσίου είναι ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΟ και δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για αλλότριους σκοπούς.
Στο Συμβούλιο της Επικρατείας (Α Τμήμα) προσέφυγε στις 20.9.2013 η Ομοσπονδία Προσφυγικών Σωματείων Ελλάδος για ένα σκέλος του τεράστιου θέματος της ανταλλάξιμης περιουσίας στο παρελθόν. Η ΟΠΣΕ, εκπροσωπεί σωματεία καταγομένων από ολόκληρη τη Μικρά Ασία, Ανατολική Θράκη, Κωνσταντινούπολη, Εύξεινο Πόντο, Ίμβρο και Τένεδο που εγκατέλειψαν τις ιδιαίτερες πατρίδες τους από την εποχή του Α παγκοσμίου πολέμου ή από τη μικρασιατική καταστροφή του 1922 και μετέπειτα. Πρόκειται για τα πρόσωπα που υπάγονται στη Συνθήκη της Λωζάνης που δικαιούνται προσφυγικής αποκατάστασης με τη χρήση του προϊόντος της ανταλλάξιμης περιουσίας.
Με την αίτηση ζητήθηκε η ακύρωση της απόφασης 234/2013 με την οποία θα μεταβιβάζονταν και θα περιέρχονταν χωρίς αντάλλαγμα στο ταμείο Ταμείο αξιοποίησης ιδιωτικής περιουσίας του δημοσίου, γνωστού ως ΤΑΙΠΕΔ, κατά πλήρη κυριότητα ,νομή και κατοχή πέντε ανταλλάξιμα ακίνητα μετά των επί αυτών κτισμάτων και εγκαταστάσεων.
Όπως ανέφέρε ο νομικός παραστατης της ΟΠΣΕ «….η ανταλλάξιμη περιουσία δεν είναι δυνατόν να καταστεί αντικείμενο μεταβίβασης στο ταμείο, διότι υποχρεωτικά στο πλαίσιο των διεθνών συμβάσεων που την διέπουν, αλλά και των εξαιρετικών και ειδικών κανόνων εθνικού δικαίου που έχουν θεσπισθεί σε εφαρμογή τους είναι αφιερωμένη αποκλειστικά στην κοινωνική προστασία».
Σημειώνεται ότι αποκλειστικός σκοπός των ρυθμίσεων που διέπουν την ανταλλάξιμη περιουσία είναι η κοινωνική προστασία των προσφύγων, οι οποίοι είναι υποκείμενα όλων των σχετικών ρυθμίσεων. Η έκδοση διοικητικών πράξεων κατά παράβαση των ρυθμίσεων αυτών, δημιουργεί διαφορά προκύπτουσα από την πλημμελή εφαρμογή της νομοθεσίας για την κοινωνική προστασία.
Στη σχετική αίτηση ακύρωσης που κατατέθηκε στο ΣτΕ αναλύονται λεπτομερώς οι λόγοι που έχουν σχέση με παραβάση διατάξεων διεθνών συμβάσεων και με παράβαση της ειδικής εξαιρετικής νομοθεσίας εφαρμογής των διεθνών συμβάσεων. Τονίζεται ότι τα ανταλλάξιμα ακίνητα αποτελούν ιδιαίτερη κατηγορία δημοσίων κτημάτων, σαφώς διακεκριμένη των υπολοίπων δημοσίων κτημάτων και καταλήγει ότι δεν είναι νόμιμη η μεταβίβαση στο ΤΑΙΠΕΔ της ανταλλάξιμης περιουσίας προκειμένου να αξιοποιηθεί για σκοπό αντίθετο των ειδικών διατάξεων και των διεθνών συνθηκών.
Τα πέντε ανταλλάξιμα, τα οποία ΕΞΑΙΡΕΘΗΚΑΝ τελικά από την μεταβίβαση στο ΤΑΙΠΕΔ είναι:
1. Οικόπεδο 163.125 μ2 στη θέση Πολύδροσο του δήμου Αρταίων του νομού Άρτας.
2. Οικόπεδο 451.735,5 μ2 στο δήμο Αμπελοκήπων-Μενεμένης Θεσσαλονίκης
3. Οικόπεδο 9.107 μ2 στη θέση Γιασεμιών και Πασχαλιάς, στον οικισμό τοπογράφων, στο Πανόραμα της Θεσσαλονίκης.
4. Οικόπεδο 3.777,44 μ2 στη θέση Λαχανόκηποι του δήμου Θεσσαλονίκης.
5. Οικόπεδο 2.000 μ2, επίσης στους Λαχανόκηπους Θεσσαλονίκης.
Τα ακίνητα αυτά – δημιουργώντας ένα προηγούμενο – ΕΞΑΙΡΕΘΗΚΑΝ από την παραχώρηση στο ΤΑΙΠΕΔ χωρίς να εκδοθεί δικαστική απόφαση, πράγμα που επιβάλλεται να συμβεί και στις πιο πάνω επίδικες εκτάσεις.
Με το έγγραφο αυτό σας ενημερώνουμε επίσημα το θέμα και σας ΖΗΤΟΥΜΕ :

Να παραγγείλετε στις υπηρεσίες του Δήμου να ελέγξουν τη βασιμότητα των πιο πάνω ισχυρισμών μας
Να ζητήσουν με βάση τα στοιχεία αυτά επίσημη πληροφόρηση από τις κρατικές υπηρεσίες (τοπογραφικά διαγράμματα κλπ.)
Να προκαλέσετε γνωμοδότηση της νομικής υπηρεσίας μας –λαμβάνοντας και το προηγούμενο που σας ανέφερα- περί δυνατότητας εξαίρεσης των πιο πάνω εκτάσεων από την παραχώρηση σε τρίτους μέσω ΤΑΙΠΕΔ

3Ο ΠΑΡΟΧΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΥΧΟΝ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΣΑΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ «ΜΑΡΙΝΑΣ ΑΡΕΤΣΟΥΣ»

Να μας ενημερώσετε αν έχετε υποβάλει προς την Κυβέρνηση επίσημα γραπτό αίτημα για την κατάργηση της διάταξης του ν. 2160/1993 με την οποία δημιουργήθηκε ειδικό πολεοδομικό καθεστώς εντός της έκτασης της «Μαρίνας Αρετσούς» και ειδικότερα της παρ.2 του άρθρ. 29 του ν. 2160/1993, που εξακολουθεί να ισχύει σύμφωνα με την οποία : « Σε κάθε τουριστικό λιμένα καθορίζεται, με βάση τις διατάξεις του παρόντος νόμου, τμήμα ξηράς (χερσαία ζώνη) και θαλάσσης (θαλάσσια ζώνη), στην οποία επιτρέπεται η εκτέλεση λιμενικών έργων και κατασκευή πάσης φύσεως χερσαίων κτιριακών και λοιπών εγκαταστάσεων, που απαιτούνται για τη δημιουργία, τη λειτουργία, την τουριστική ανάπτυξη, την εκμετάλλευση, αξιοποίηση και την οικονομική βιωσιμότητα του λιμένα.

Να μας χορηγήσετε αντίγραφο του σχετικού εγγράφου

Με τιμή,
Μανόλης Λαμτζίδης».


 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.