Στις αγορές βγήκε σήμερα η Κύπρος, με την έκδοση δεκαετούς ομολόγου μετά την αναβάθμισή της σε επενδυτική βαθμίδα από τον οίκο αξιολόγησης Standard and Poor’s. Η υψηλή ζήτηση και το επιτόκιο που διαμορφώθηκε πιο χαμηλά από τις αρχικές εκτιμήσεις αποτελούν επιβεβαίωση της εμπιστοσύνης που δείχνουν οι επενδυτές στην πορεία της κυπριακής οικονομίας.

Ειδικότερα, η ζήτηση ξεπέρασε τα 5,5 δισ. ευρώ με τη χώρα να αντλεί 1,5 δισ. ευρώ, έναντι του στόχου του 1 δισ. ευρώ.

Το επιτόκιο διαμορφώθηκε σε χαμηλά επίπεδα, στο 2,4%. Κατά το άνοιγμα του βιβλίου προσφορών, η καθοδήγηση για το επιτόκιο ανερχόταν στο 2,6%, ωστόσο η μεγάλη ζήτηση το έριξε στο 2,4%.

Όπως θυμίζει το Stochwatch, η τελευταία έξοδος στις αγορές με 10ετές ομόλογο ήταν το 2015 όπου αντλήθηκαν 1 δισ. ευρώ με το επιτόκιο να διαμορφώνεται στο 4,25%, στο χαμηλότερο επίπεδο που μπορούσε να πετύχει η χώρα.

Οι αποδόσεις των κυπριακών ομολόγων καταγράφουν σημαντική πτώση μετά την αναβάθμιση της οικονομίας από τον οίκο Standard and Poor’s σε επενδυτική βαθμίδα για πρώτη φορά από το 2011.

Με τις ανάγκες να είναι καλυμμένες, η έκδοση προορίζεται για αναχρηματοδότηση υφιστάμενου χρέους με καλύτερο επιτόκιο και για ενίσχυση των ρευστών διαθεσίμων, που μειώθηκαν μετά τις εξελίξεις στον Συνεργατισμό.