Αποκαλυπτική εκδήλωση: Συμφέροντα των μεγαλοεργολάβων και του λόμπυ της καύσης αποβλήτων

Sharing is caring!
0Shares

Περιφερειακοί σύμβουλοι της Π.Κ.Μ. και τα σωματεία «Περιβαλλοντικός σύλλογος – Φίλοι της γης » και «Σύλλογος Προστασίας Περιβάλλοντος Ευρύτερης περιοχής Λαγκαδά» που κατέθεσαν στις 13/2/2017 στο Συμβούλιο της Επικρατείας, αίτηση ακύρωσης του Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων της Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΕΣΔΑ ΚΜ) διοργάνωσαν εκδήλωση με θέμα: Ενημέρωση για τον νέο ΠΕΣΔΑ και τους λόγους προσφυγής στο ΣτΕ.

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 31/3/2017 στις 7 μ.μ. στο Πολιτιστικό Κέντρο της Τούμπας, Κλεάνθους 57, Θεσσαλονίκη.

Στην εκδήλωση έγινε ενημέρωση για την αίτηση ακύρωσης της ΚΥΑ που κατατέθηκε στις 13/2/2017 στο Συμβούλιο της Επικρατείας (ΦΕΚ 4010 Β, 14-12-2016) με την οποία κυρώνεται η απόφαση έγκρισης (220/3-11-2016 ) του Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΕΣΔΑ ΚΜ) και η οποία αίτηση κατατέθηκε από τους περιφερειακούς συμβούλους Θ. Αγαπητός, Δ. Ανδρέου, Γ. Θεοδωρόπουλος, Λ. Τόσκας , Δ. Χαραλαμπίδου και Α. Χειμώνας και τα σωματεία «Περιβαλλοντικός σύλλογος –Φίλοι της γης» και «Σύλλογος Προστασίας Περιβάλλοντος Ευρύτερης περιοχής Λαγκαδά» .

Στην εκδήλωση-συζήτηση έγιναν παρεμβάσεις από τους: Χρήστο Χατζηπαραδείση, Πρόεδρο του Συλλόγου Προστασίας Περιβάλλοντος Ευρύτερης περιοχής Λαγκαδά, Στέλλα Δημητριάδου, Πρόεδρο του Περιβαλλοντικού συλλόγου Οι Φίλοι της γης, Δέσποινα Χαραλαμπίδου και Γιώργο Θεοδωρόπουλο Περιφερειακούς Συμβούλους της Π.Κ.Μ., Μιχάλη Τρεμόπουλο εκ μέρους της Οικολογικής Κίνησης, Γιώργου Πλιόνη και Φίλιππου Γκανούλη εκ μέρους της Περιφερειακής Παράταξης Οικολογία Αλληλεγκύη, Γιάννη Γρηγοριάδη και Μαρία Χειρακάκη, ειδικούς επιστήμονες και Ευτυχία Τελλή, δικηγόρο που ανέλαβε την νομική εκπροσώπηση της κατάθεσης του αιτήματος ακύρωσης της ΚΥΑ.

Στη συζήτηση μεταξύ άλλων τονίστηκαν από τους ομιλητές τα παρακάτω:

Στην προσβαλλόμενη ΚΥΑ με την οποία εγκρίνεται ο ΠΕΣΔΑ της ΠΚΜ δίνεται η δυνατότητα για «κάθε άλλου είδους ανάκτηση, όπως ανάκτηση ενέργειας – καύση αποβλήτων» για τα Αστικά Στερεά Απόβλητα, δυνατότητα που έρχεται σε κατάφορη αντίθεση με όλα τα θεσμικά νομοθετήματα που αφορούν την διαχείριση αποβλήτων και τον νόμο 4042/2012 και επιτρέπεται η δημιουργία έργων που θα αποσκοπούν στην ενεργειακή αξιοποίηση των αποβλήτων (εργοστάσια καύσης).

Η αίτηση ακύρωσης στο Συμβούλιο της Επικρατείας στρέφεται κατά της ΚΥΑ οικ. 58971/5144 (ΦΕΚ 4010 Β, 14-12-2016), ως προς την προσθήκη στην προαναφερθείσα απόφαση 220/3-11-2016 του Περιφερειακού Συμβουλίου (ΑΔΑ:6ΕΕΠ7ΛΛ-ΠΥ3), στη σελ. 4 , του σημείου “δ) κάθε άλλου είδους ανάκτηση, όπως ανάκτηση ενέργειας“.

Η παραπάνω προσθήκη έγινε μετά από το με αριθμό 10439/24-10-2016 εξαιρετικά επείγον ενημερωτικό έγγραφο του ΦΟΔΣΑ Κεντρικής Μακεδονίας (χωρίς απόφαση συλλογικού οργάνου) προς την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας όπου γίνεται η παρακάτω παρατήρηση: “Πρόβλεψη για Δυνατότητα Ενεργειακής Αξιοποίησης-Προσθήκη κειμένου στο οποίο γίνεται αναφορά για πρόβλεψη για δυνατότητα ενεργειακής αξιοποίησης “.

Ο Γιάννης Γρηγοριάδης επισήμανε τα παρακάτω:

1.Στη σχετική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων δεν αναφέρεται καν η δυνατότητα ενεργειακής αξιοποίησης απορριμμάτων και ως εκ τούτου δεν τεκμηριώνεται και δεν διερευνώνται εναλλακτικές λύσεις της προβλέπεται από την Ευρωπαϊκή και Εθνική νομοθεσία (Οδηγία 2001/42/42/ΕΚ «σχετικά με την εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων και προγραμμάτων» και η ενσωμάτωσή της με την ΚΥΑ 107017/ΦΕΚ 1225/5-9-2006).

2. Στην ΚΥΑ που εγκρίνει τη Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) δημοσιευμένη στη Διαύγεια με το διακριτικό ΑΔΑ:6ΣΤΒ4653Π8-Ε1Γ στις 12-10-2016, επίσης δεν γίνεται καμία αναφορά για ενεργειακή αξιοποίηση.

3. Στη γνωμοδότηση της Περιφερειακής Επιτροπής Διαβούλευσης (Αρ. Συνεδρίασης 1η/5-9-2016, Αρ. Απόφασης 1/2016, ΑΔΑ:ΩΩΡ87ΛΛ-Δ57) επίσης δεν υπάρχει καμία αναφορά ενεργειακής αξιοποίησης.

4. Στη γνωμοδότηση με αρ. 16000/1864/28-4-2016 του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για τον ΠΕΣΔΑ ΚΜ αναφέρεται “9. Δεν προβλέπεται για τη διαχείριση ΑΣΑ ανάκτηση ενέργειας”.

5. Στη γνωμοδότηση του Υπ. Εσωτερικών (Α.Π.οικ.513/28-4-2016 ) δεν γίνεται καμία αναφορά ενεργειακής αξιοποίησης.Οι Πρόεδροι των περιβαλλοντικών Συλλόγων Χρήστος Χατζηπαραδείσης και Στέλλα Δημητριάδου αναφέρθηκαν αναλυτικά στην τραγική κατάσταση που επικρατεί στην ευρύτερη περιοχή του Λαγκαδά λόγω των σοβαρών προβλημάτων που έχουν σχέση με την πλημμελή λειτουργία του ΧΥΤΑ Μαυροράχης και χαρακτηριστικά τόνισαν ότι στην περιοχή τελείται ένα διαρκές περιβαλλοντικό έγκλημα.

Από όλους τους ομιλητές καταγγέλθηκε η θεσμικά πραξικοπηματική παρέμβαση του προέδρου του ΦΟΔΣΑ ΚΜ, η οποία υπερψηφίσθηκε από την πλειοψηφία του Περιφερειακού Συμβουλίου και εγκρίθηκε από τα υπουργεία Περιβάλλοντος και Εσωτερικών και καταστρατηγεί βάναυσα τις διαδικασίες αδειοδότησης και διαβούλευσης και γι αυτό στερείται κάθε θεσμικής και κοινωνικής νομιμοποίησης.

Από όλους τους ομιλητές έγιναν οι εξής επισημάνσεις:

  • Η προστασία του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος είναι υποχρέωση του κράτους, κατοχυρωμένη στο ίδιο το Σύνταγμά μας.

  • Η ενεργειακή αξιοποίηση των αποβλήτων, η καύση δηλαδή , θα επιβαρύνει την ατμόσφαιρα και θα προκαλέσει προβλήματα στην υγεία των κατοίκων.

  • Η ενεργειακή αξιοποίηση αποκλείει υλοποίηση έργων διαχείρισης αποβλήτων με στόχο την ανάκτηση υλικών με την ανακύκλωση και τη διαλογή στην πηγή, την κομποστοποίηση κ.α. , ενέργειες και έργα που οδηγούν στην εξοικονόμηση πόρων.

Οι πρόσφατες αντιδράσεις των τοπικών φορέων και της κοινωνίας του Βόλου για την καύση σε παρακείμενη τσιμεντοβιομηχανία δευτερογενών καυσίμων παραγομένων από την επεξεργασία σύμμεικτων αποβλήτων (RDF και SRF), όπως και η εκδίκαση της προσφυγής τοπικών φορέων του Αλιβερίου στο ΣτΕ για τον ίδιο λόγο, δικαιολογούν και επιτείνουν τις ανησυχίες όλων , με δεδομένη και γνωστή την απροσχημάτιστη, διαχρονική πριμοδότηση-προώθηση της «ενεργειακής αξιοποίησης-καύσης» από τους αυτοδιοικητικούς παράγοντες της περιοχής μας και όχι μόνον.

Η υπεράσπιση του δημόσιου συμφέροντος , της προστασίας του περιβάλλοντος και της υγείας των πολιτών, η αποτροπή της ιδιωτικοποίησης και των σκουπιδιών και ο αποκλεισμός της ενεργειακής αξιοποίησης των αποβλήτων είναι καθήκον όλων μας. Επίσης τονίστηκε ότι η αίτηση ακύρωσης στο ΣτΕ μπορεί να κρατήσει ανοικτό το τεράστιο θέμα που λέγεται διαχείριση των απορριμμάτων και ευκαιρία για πολύμορφες δράσεις για την προστασία του περιβάλλοντος από κινήσεις πολιτών και κινήματα.

Εκφράστηκε τέλος η διάθεση όλων των παραβρισκόμενων να αντιταχθούν με κάθε τρόπο θεσμικό, πολιτικό, κοινωνικό στα συμφέροντα των μεγαλοεργολάβων και του λόμπυ της καύσης αποβλήτων, που «επιχειρούν» οικονομικά και περιβαλλοντικά επιζήμια για την κοινωνία.

 

Sharing is caring!
0Shares

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.