ΜΥΚΟΝΟΣ: Βρέθηκε πτώμα σε αποσύνθεση στα βράχια δημοφιλούς παραλίας

0
(ÎÝíç äçìïóßåõóç) Óôïí áåñïëéìÝíá Çñáêëåßïõ âñÝèçêå ç ÍïìÜñ÷çò Çñáêëåßïõ ê. Âáããåëéþ Ó÷ïéíáñÜêç - ÇëéÜêç ãéá ôçí áåñïãÝöõñá æùÞò ðïõ óôÞèçêå ãéá ôïí 40÷ñïíï Ãéþñãï ×áóïõñÜêç, ðïõ åß÷å äéáêïìéóôåß åóðåõóìÝíá óôï ÐÁÃÍÇ ôç íý÷ôá ôçò ÊõñéáêÞò 20 Äåêåìâñßïõ 2009, ìå åãêáýìáôá ðñþôïõ âáèìïý óå üëï ôïõ ôï óþìá, åîáéôßáò Ýêñçîçò ðïõ óçìåéþèçêå óôï ðõñçíåëáéïõñãåßï, üðïõ åñãáæüôáí óôá ¢íù ÊáóôåëëéáíÜ.

Μπροστά σε ένα μακάβριο θέαμα βρέθηκαν κάτοικοι της Μυκόνου το απόγευμα του Σαββάτου στην περιοχή Τηγάνι

Εντόπισαν πτώμα σε αποσύνθεση, ανάμεσα σε βράχια. Λόγω του δυσπρόσιτου της περιοχής επιστρατεύτηκε πλωτό του Λιμενικού για τη μεταφορά του πτώματος στη στεριά.

Παρότι είναι σε προχωρημένη σήψη, οι πρώτες ενδείξεις παραπέμπουν σε άνδρα που φορούσε τζιν παντελόνι και λευκή μπλούζα

Ξεκάθαρη εικόνα για το φύλο και την ηλικία αναμένεται εντός της προσεχούς εβδομάδας από την ιατροδικαστική εξέταση.

Παράλληλα οι Λιμενικές Αρχές εξετάζουν και υποθέσεις αγνοουμένων το τελευταίο εξάμηνο.

Πηγή: ant1news.gr